RFIS061 Semiotics of Literature - SELF-STUDY EXAM 5 op (01.08.2009 - 31.07.2018)

Homepage
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/romklass/Opiskelu/Opetussuunnitelmat/copy_of_romfilopetussuunnitelma-2015-2017#RFIS061%20Kirjallisuuden%20semiotiikka%205%20op
Modes of study
[Not translated.] Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.
Learing outcomes
[Not translated.] Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen kaunokirjallisten tekstien kielitieteelliseen tarkasteluun.
Study Material

Current info
[Not translated.] Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoihin B ja C.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen