RFIS070 Literature of the French-speaking Countries - SELF-STUDY EXAM 5 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Homepage
https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kielten-aineenopettajan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8112
Modes of study
[Not translated.] Arviointi: Kirjatentti tai kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.
Learing outcomes
[Not translated.] Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.
Study Material

Current info
[Not translated.] Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoon C.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen