RFIS082 Area of Linguistics - SELF-STUDY EXAM 2 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Homepage
https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/monialaisen-kieliasiantuntijan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8119
Modes of study
[Not translated.] Kirjtentti tai kertauskuulustelu.
Arviointi: Asteikko 0-5.
Learing outcomes
[Not translated.] Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen esim. tekstilingvistiikan tai diskurssianalyysin sovelluksiin.
Study Material

Current info
[Not translated.] Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoon B.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen