Musiikin laitoksen opetusohjelma

Musiikin laitoksen opetusohjelma

Musiikkitieteen opetusohjelma

Musiikkikasvatuksen opetusohjelma

 

 

Laajannettu listaus

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Jatkokoulutus

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Jatkokoulutus

Muut

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)