Musiikin laitoksen opetusohjelma

Musiikin laitoksen opetusohjelma

Musiikkitieteen opetusohjelma

Musiikkikasvatuksen opetusohjelma

 

 

Laajannettu listaus

Syksy

Jatkokoulutus

Kevät

Jatkokoulutus

Muut

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)