RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus - KIRJATENTTI 5 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kielten-aineenopettajan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8112
Suoritustavat
Arviointi: Kirjatentti tai kertauskuulustelu. Asteikko 0-5.
Tavoite
Osaamistavoitteet:
• Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.
Oppimateriaalit

Ajankohtaista
Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoon C.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen