14.12.2016

Antavatko kirjoittamisen (syventävät) opinnot lukion äidinkielen opettajan pätevyyden?

Lukuvuoden 2011-2012 loppuun (ja siirtymäkaudella 2012-2013) kirjoittaminen oli itsenäinen pääaine, jolla oli käytössä oma opetussuunnitelma ja josta oli mahdollisuus ottaa maisterin tutkinto. Tutkinnot, joissa pääaineena on kirjoittaminen, eivät anna kelpoisuutta äidinkielen opettajan tehtäviin. Kelpoisuutta eivät anna myöskään vanhat ns. kirjoittamisen linjalta annetut tutkinnot, joissa pääaineeksi on merkitty "Kirjallisuus (kirjoittamisen linja)".

Lukuvuodesta 2012-2013 lähtien kirjoittaminen ei enää ole itsenäinen pääaine, vaan kirjallisuuden suuntautumisvaihtoehto samaan tapaan kuin kotimainen tai yleinen kirjallisuus. Kaikilla lukuvuonna 2012-2013 ja sen jälkeen tulevilla opiskelijoilla on pääaineena kirjallisuus ja myös tutkinnot myönnetään kirjallisuudesta. Kirjoittamisella ei ole myöskään omia opetussuunnitelmia, vaan kirjoittamisen jaksot sisältyvät kirjallisuuden opetussuunnitelmaan. Koska kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon valinneillakin syventävät opinnot kootaan kirjallisuuden syventävinä opintoina, myös uusien opetussuunnitelmien mukaiset opinnot antavat kelpoisuuden äidinkielen opettajan tehtäviin.