14.12.2016

Antavatko museologian opinnot kelpoisuuden museoalalle?

Valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005) todetaan valtionosuuksien edellytyksiä käsittelevässä ensimmäisessä pykälässä seuraavaa:

2) museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta.

Eli museoalan kelpoisuuden voi saada eri tavoin, mutta tutkintoon liitetyt museologian perusopinnot ovat yksi helpoimmin osoitettavissa olevia kelpoisuuden mittareita.