19.12.2016

Mikä on HOPS?

HOPS on pääaineopiskelijoille pakollinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

HOPS voidaan (ja kannattaa) tehdä eHopsin yhteydessä vastaamalla hops-kyselyyn korpissa. Mutkulla on korpissa kaksi HOPS-kyselyä

Kandiopinnoista aloittaneiden ja suoraan FM-opinnoista aloittaneiden eHops-kyselyt on kytketty korpin eHops-työkaluun (opintorakenteisiin). Vastaamisoikeus kyselyihin on kaikilla mutkun opetussuunnitelmien pohjalta eHOPSin tehneillä.

Mutkun eHOPS-opetussuunnitelmat löytyvät korpista kohdasta "Opinnot" -> "Opintojen suunnittelu" -> "Tutkintorakenteet" tai suoraan: https://korppi.jyu.fi/kotka/studyprogram/guest/view.jsp?department=18&show=10&department=8&show=10

Mutkun hops-ohjaajat

EHOPS-kyselyn käsittely helpottuu helpottuu, mikäli lisäätte kyselylle oikean ohjaajan "yleiset tiedot" -välilehdeltä.

Kun eHOPS on valmis, muuta sen tilaksi "aktiivinen" "yleiset tiedot" -välilehdeltä.

Pääset vastaamaan kyselyihin, kun teet eHopsin korpissa: https://korppi.jyu.fi/[...]

Periaatepäätös opintosuunnitelmien laatimiseksi:
https://www.jyu.fi/opiskelu/ohjaus/hops/