19.12.2016

Mikä on opetusohjelma?

Opetusohjelma on lista laitoksella järjestettävästä kontaktiopetuksesta (luennot, seminaarit, lukupiirit, jne).  Eli opetusohjelmasta löytyvät ne opetussuunnitelman kohdat, jotka järjestetään kyseisenä lukuvuonna kontaktiopetuksena.