19.12.2016

Mikä on opetussuunnitelma?

Opetussuunnitelma - entiseltä nimeltään "tutkintovaatimukset" - on tiedekunnan vahvistama suunnitelma laitoksen oppiaineiden tutkintojen rakenteesta ja sisällöistä. Opetussuunnitelmat ovat voimassa joko määrätyn ajan (2015-2017) tai toistaiseksi (2016- ). Opetussuunitelmat sisältävät esimerkiksi opetuksen tavoitteet, mahdollisen suoritustapasuosituksen ja kirjatenttiin luettavan tenttikirjallisuuden. Opetussuunnitelmassa olevia kursseja ei välttämättä järjestetä kontaktiopetuksena lukuvuosittain, joitain kohtia ei ole mahdollista suorittaa kuin kirjatentteinä.