14.12.2016

Mikä on ainejärjestö?

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) määrittelee asian seuraavasti: Ainejärjestöt ovat Jyväskylän yliopistossa opetettavien aineiden pää- ja sivuaineopiskelijoiden muodostamia yhdistyksiä, jotka pyrkivät huolehtimaan oman oppiaineensa ja opiskelijoidensa asemasta yliopistossa ja yhteiskunnassa sekä aineensa opetuksen tasosta.