19.12.2016

Minulla on aiemmin suoritettu AMK- tai muu vastaava kanditasoinen tutkinto. Mitä opintoja minun on tehtävä? Voinko tehdä maisterintutkinnon ilman kanditutkintoa?

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan periaate on että mikäli opiskelijalla on kandi-tasoinen tutkinto aiemmin tehtynä, humanististen tieteiden kanditutkintoa ei tarvitse tehdä.

Tiedekunnalla on asiasta perusteellinen selvitys omilla sivuillaan:

https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/amktutkinnot

Kun tuon lukaisee niin asiasta ei pitäisi jäädä mitään epäselvää, mutta yritän vielä selventää (tai hämmentää) hieman:

- jos opiskelija on aiemmin suorittanut AMK-tutkinnon, hänen ei tarvitse suorittaa meille kandintutkintoa, vaan hän voi tehdä suoraan maisterintutkinnon

- edellinen sääntö pätee myös vaikka AMK-tutkinto olisi täysin toiselta alalta kuin pääaine yliopistossa

- jos AMK-tutkinto on toiselta alalta kuin oma pääaine, opiskelija joutuu luultavasti tekemään pääaineen täydentävinä opintoina myös perus- ja aineopinnot pääaineestaan. Tämä on oppiaineen päätettävissä.

- esimerkki:

Opiskelija tulee pääsykokeen kautta yliopistoon lukemaan kirjallisuutta, hänellä on aiemmin suoritettu AMK-tutkinto sairaanhoitoalalta. Nykyisen käytännön mukaan hänen ei tarvitse suorittaa humanististen tieteiden kanditutkintoa, vaan hän voi ottaa suoraan maisterintutkinnon. Oppiaine kuitenkin katsoo että AMK-tutkinto ei vastaa kirjallisuuden perus- tai aineopintoja. Kieli- ja viestintäopintoja ei tarvitse suorittaa, koska ne korvautuvat AMK-tutkinnosta. Saadakseen maisterintutkinnon opiskelijan ei tarvitse suorittaa kuin kirjallisuuden perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Onko tällainen minimalistinen tutkinto sitten järkevä onkin kokonaan toinen kysymys. Eli käytännössä opiskelijan kuitenkin kannattaa suorittaa sivuaineita siten että maisterintutkinnosta tulee työelämärelevantti. Valitettavasti tämä saattaa johtaa siihen että maisterintutkinto voi paisua jopa 300 pisteen laajuiseksi - tällaisissa tapauksissa lienee perusteltua ottaa myös kanditutkinto.