19.12.2016

Minulla on opintorekisterissä merkintä, jonka olen sopinut toiseen kokonaisuuteen ja siksi se pitäisi siirtää toiselle koodille, vai pitäisikö?

Minulla on opintorekisterissä merkintä, jonka olen sopinut toiseen kokonaisuuteen ja siksi se pitäisi siirtää toiselle koodille, vai pitäisikö? Esimerkiksi: opintorekisterissä on merkintä kirjallisuuden kurssista KIRA220 jonka olen sopinut korvaavan taidehistorian aineopintojen kohdan TAHA231, nyt kurssin merkintä pitäisi muuttaa KIRA220 >> TAHA231, vai pitäisikö?

Laitoksella sovelletaan käytäntöä, jonka mukaan opintojaksojen koodeja ei mielellään muuteta sen jälkeen kun ne on rekisteriin kirjattu.

Yleensä tällaiseen koodien muuttamiseen tulee tarve silloin kun opiskelija suorittaa korvaavan kurssin opintojen toiselta tasolta tai toisesta oppiaineesta.

Esimerkki: Opiskelija N. N. suorittaa filosofian kurssin "FILA432 Martin Heideggerin taidekäsitys". Opiskelija N. N. sopii kirjallisuuden oppiaineen professorin kanssa että kyseinen kurssi korvaa kirjallisuuden opetussuunnitelmien kohdan "KIRS222 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I".

Vanhan käytännön mukaan N. N:n rekisteristä olisi poistettu suoritus "FILA432 Martin Heideggerin taidekäsitys" ja sinne olisi kirjattu suoritus "KIRS222 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I". Joskus tällaisissa tapauksissa käy kuitenkin niin, että ainakaan jakson nimen tasolla korvaava ja korvattu opintojakso eivät vastaa toisiaan kovinkaan hyvin. Eli osittain aletaan liikkua jo opiskelijan oikeusturvan alueella kun mietitään, miten hyvin opintorekisterin tulee vastata sitä mitä on suoritettu. Erityisen ongelmalliseksi kysymys tulee kun korvaavuudet ovat eri opintojen tasoilta, onko esimerkiksi eettisesti oikein merkitä perusopintojen kurssi rekisteriin syventävien opintojen kurssina?

Nykyisen käytännön mukaan opintojaksot säilytetään rekisterissä alkuperäisillä koodeillaan. Opintokokonaisuuksien kokoamisvaiheessa opintojaksot siirretään sellaisenaan opintokokonaisuuksien sisälle. Uusi käytäntö aiheuttaa sen, että esimerkiksi kirjallisuuden syventävät opinnot voivat näyttää koodiensa puolesta vaikkapa tältä: KIRS111, KIRS112, TAHS113, KIRS221, TAIA233, FILA342, KIRS310.

Käytännössä järjestelmä toimii samalla tavalla kuin aiemminkin eli opiskelija sopii korvaavuudesta tentaattorin kanssa. Erona on ainoastaan se, että kun aiemmin yllä olevan esimerkin tentaattori olisi ilmoittanut Juhalle että N. N:n suoritus FILA432 korvaa kohdan KIRS222, niin Juha olisi tehnyt koodimuutos rekisteriin. Nykyisin korvaavuuspäätös jää mappiin odottamaan opintokokonaisuuden koostamista. Yleensä korvattavat jaksot ovat yleisesti tiedossa tai muutoin selkeitä tapauksia, mutta epäselvissä tapauksissa kannatta muistuttaa tentaattoria, että hän laittaa korvaavuuspäätöksen Juhalle esimerkiksi sähköpostilla.

 

http://r.jyu.fi/q0DV