19.12.2016

Mitä tarkoittavat "opintojaksojen vastaavuudet"? Miksi kurssin XYZ110 korvaava kurssi saattaakin olla merkitty korpissa ja opintorekisterissä koodille XYZ111?

Opetussuunnitelmien, opetusohjelmien ja opintorekisterin yhteismitattomuus on aiheuttanut kaikenlaisia ongelmia, mm. sen, että opintorekisteri ei kerro kovinkaan hyvin mitä opiskelija on oikeasti opiskellut.

Esimerkki: Kirjallisuuden opetussuunnitelmissa on kohta "KIRA230 Teos ja teksti". Kuvitellaanpa että laitoksella järjestetään kaksi kurssia:

Opettaja N. N. pitää kurssin "kirjallisuuden kääntäminen" joka korvaa kohdan KIRA230. Opettaja P. P. puolestaan pitää kurssin "Timo K. Mukan elämä ja urotyöt" myös tämä kurssi korvaa kohdan KIRA230. Opiskelija O. O. menee kääntämisen kurssille, suorittaa sen ja saa opintorekisteriin merkinnän "KIRA230 Teos ja teksti 5 op". Opiskelija K. K. menee Timo K. Mukka -kurssille ja saa myöskin opintorekisteriin merkinnän "KIRA230 Teos ja teksti 5 op".

Näin pääsimme tilanteeseen, jossa kaksi eri opiskelijaa on käynyt kaksi täysin erilaista kurssia, mutta silti opintorekisterissä on näille kursseille yhteinen nimi, joka ei vastaa kumpaakaan kurssia. Ei kuulosta kovin järkevältä, eihän? Ei se olekaan.

Tämän ja monen muun hieman samankaltaisen ongelman välttämiseksi on otettu käyttöön seuraavanlainen systeemi:

Opetussuunnitelmissa olevat koodit ja opintojaksojen nimet varataan tiedekuntatenteille (kirjatenteille) ja sellaisille luentokursseille ja seminaareille, joiden nimi ja sisältö pysyy vuodesta toiseen samana ja jotka jokainen suorittaa vain kerran. Tällaisia kursseja ovat esimerkiksi kandiseminaarit, syventävien opintojen seminaarit, tietyt perusopintojen kurssit (kirjallisuustieteen perusteet, tekstianalyysit, taiteen historia I ja II jne). Mutta pääsääntöisesti vaihtuvateemaisille ja -sisältöisille luentokursseille tehdään uusi koodi joka vastaa jotain opetussuunnitelman kohtaa. Eli suomeksi vastaavuus takoittaa, että esimerkiksi kurssit KIRA240 ja KIRA241 ovat tutkintorakenteen kannalta samoja kursseja.

Ylläolevaa esimerkkiä soveltaen opettajien N. N. ja P. P. kursseille perustettaisiin uudet koodit ja niille ilmoittauduttaisiin korpissa nimillä "KIRA231 Kirjallisuuden kääntäminen" ja "KIRA232 Timo K. Mukan elämä ja urotyöt". Tällöin opiskelijan O. O. opintorekisteriin tulisi merkintä "KIRA231 Kirjallisuuden kääntäminen 5 op" ja opiskelijan K. K. opintorekisteriin "KIRA232 Timo K. Mukan elämä ja urotyöt 5 op". Näyttää huomattavasti järkevämmältä, eikö vain? Osittain tämä on myös opiskelijan oikeusturvakysymys, eli opintorekisterin olisi hyvä vastata sitä mitä oikeasti on opetettu.

Mutta mistä voi tietää mitä koodia luentokurssi XYZ123 vastaa?

Vastaavuuden saa selville esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1) Korpissa kurssin nimen perään merkitään vastaavuus, esim. "KIRA231 Kirjallisuuden kääntäminen (vast. KIRA230)"

2) Opintojaksojen vastaavuudet on lueteltu mutkun sivuilla, kohdassa Vastaavuudet

3) Opintojakson koodista voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Koodit pyritään rakentamaan siten että koodin viimeinen numero kasvaa. Esimerkiksi koodit KIRA241, KIRA244 ja KIRA247 vastaavat erittäin todennäköisesti koodia KIRA240.

4) Kysykää Juhalta: juha.teppo@jyu.fi

Kysykää Juhalta myös siinä tapauksessa jos ette ymmärtäneet edellisestä mitään.