14.12.2016

Mitä voin korvata vaihdossa suorittamillani opinnoilla? Ja miten?

Vaihto-opinnoilla voi korvata Jyväskylän yliopiston opintoja usealla tavalla, suosituimpia tapoja ovat:

  1. Vaihdossa tehdyt opintojaksot kootaan kokonaan tai osittain rekisteriin yhden nimekkeen alle, esim. "Ranskan kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus". Tässä mallissa on se etu, että tällöin vaihdossa suoritetut opinnot näkyvät selkeästi opintorekisterissä. Jos suorituksia on yli 20 op, opinnot saa näkymään itsenäisenä kokonaisuuna sivuaineiden yhteydessä tutkintotodistuksessa.
  2. Mikäli esimerkiksi pää- tai sivuaineopinnoistasi puuttuu joitain kohtia, joita et syystä tai toisesta aio suorittaa Jyväskylän yliopistossa, sinun on ehkä mahdollista korvata näitä opintojaksoja vaihdossa suorittamillasi opinnoilla. Tässä mallissa on se huono puoli, että joudut neuvottelemaan korvaavuudet tentaattoreiden kanssa. Lisäksi tässä tapauksessa opintorekisteri ei tee oikeutta ulkomailla suoritetuille opinnoille: jos esimerkiksi korvataan opintojakso "KIRP130 Kirjallisuushistoria" vaihdossa Never-Never-Landin Royal Universityssä suoritetulla kurssilla "Literature, History, Universe and Everything" niin opintorekisteriin ei tule näkyviin alkuperäistä kurssia, eikä edes Never-Never-Landia vaan rekisterissä lukee ainostaan "KIRP130 Kirjallisuushistoria (u)" jossa "u" indikoi sitä että kyseessä on ulkomailla suoritettu opintojakso.
  3. Useimmissa oppiaineissa on kohta "Ulkomailla suoritettuja opintoja" tms. Vaihdossa suoritettuja opintoja voidaan koota myös tähän kohtaan, mutta huonot puolet ovat samat kuin kohdassa 2).

1) on ehdottomasti paras tapa, ja kohtaa 3) tulisi käyttää ainoastaan äärimmäisessä hädässä. Kohdan 1) osalta voit tuoda todistuksen Juha Tepolle (Athenaeum A214 a) tai suoraan Salla Kujalalle (Athenaeum A201). Kohdasta 2) juttele Taikun oppiaineiden osalta Juhan kanssa ja muiden oppiaineiden osalta asianosaisissa oppiaineissa. Mikäli päädyt kohtaan 3) tule juttelemaan Juhan kanssa.