14.12.2016

Miten saan äidinkielenopettajan kelpoisuuden peruskouluun ja/tai lukioon?

Perusopetuksessa aineenopettajan kelpoisuuden saavuttaa tekemällä (pää- tai sivuaineen) perus- ja aineopinnot sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta, vähintään 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja ylemmän korkeakoulututkinnon.

Äidinkielen lukiokelpoisuuteen vaaditaan edellisten lisäksi yhteensä 120 op:n laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot kirjallisuudesta, suomesta tai jostain muusta lukiossa opetettavasta aineesta. Mikäli syventävät opinnot tehdään kirjallisuudesta tai suomen kielestä vaaditaan lisäksi 12 op:n laajuiset puheviestinnän opinnot. Huomaathan, että syventäviin opintoihin kuuluu aina tutkielma, eli opintoihin vaaditaan aina vähintään sivututkielma vaikka vaaditut 120 op tulisivat muutoinkin täyteen.