14.12.2016

Olen opiskellut usean eri opetussuunnitelman mukaisesti, mistä tiedän puuttuuko opintokokonaisuudesta jotain?

Pitkä vastaus: opintokokonaisuuksien sisällä on yleensä "alaotsikoita" tai teemoja jotka ovat miltei samoja eri opetussuunnitelmissa - esimerkiksi "kirjallisuuden tuntemus (15 op / 7,5 ov)", "metodiopinnot (5 op / 2,5 ov)". Mikäli nämä kohdat näyttävät tulevan täyteen, luultavasti myös opintokokonaisuutesi on kelvollinen.

Lyhyt vastaus: Kysy Juhalta: juha.teppo@jyu.fi