19.12.2016

Onko opiskeluaikani yliopistossa rajattu?

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta ja maisterin tutkinnon kaksi vuotta.