14.12.2016

Ovatko HTKY-opintojaksot pakollisia?

Opintojaksot HTKY001 Opintojen suunnittelu (1 op), HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous (1 op) ja HTKY003 Asiantuntijuus (1 op) ovat pääaineopiskelijoille tarkoitettuja opintojaksoja.

Opintojakso HTKY005 Työssäoppiminen (5-15 op) on pääaineopiskelijoille tarkoitettu valinnainen opintojakso.