19.12.2016

Pystyykö kirjallisuutta lukemalla (tai millään Jyväskylän yliopiston oppiaineilla) hankkimaan kirjastoasetuksen säätämän pätevyyden kirjastoalalle?

Valitettavasti kirjastoalan pätevyyttä ei voi saavuttaa pelkillä Jyväskylän yliopiston opinnoilla. Esimerkiksi mutkusta saatavat maisteritutkinnot riittävät kyllä pohjatutkinnoksi kirjastoalalle, mutta pätevyyteen vaaditaan lisäksi informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot. Informaatiotutkimusta voi opiskella esimerkiksi Tampereen ja Oulun yliopistoissa, Åbo Akademissa sekä Helsingin, Tampereen ja Turun avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston puolella opintoja voi suorittaa osittain etäopiskeluna.