03.04.2017

Graduasema

Tervetuloa Graduasemalle eli mutkun graduneuvontaan keskittyville www-sivuille. Täältä löydät tietoa ja ajatuksia gradun kanssa matkaamisen eri vaiheisiin aihevalinnasta aina kansittamiseen saakka. Edessä on mielenkiintoinen ja opettavainen retki, josta kannattaa ottaa kaikki mahdollinen hyöty ja ilo irti. Käytä siis hyväksesi asemalle kerättyä aineistoa erityisesti silloin kun eteneminen tuntuu vaivalloisemmalta tai kerro hyviksi koetuista reiteistä kanssakulkijoille. Graduaseman kuvituksen on tehnyt Susanne Ylönen. Antoisaa matkaa!

Graduasema

Lähtökuopissa

Arvosteluperusteet - Miten lähestyä graduaihetta - Tutkimusongelma - Aineistosta ja aiheen rajaamisesta - Minkä muotoinen gradu?

Ohjauksesta

Seminaariin - Ohjauksesta - Kuka on oikea ohjaaja? - Graduohjaajat - Muita yhteystietoja

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelmassa hahmottelet asioita, joista lopullinen gradusi rakentuu. Tärkeää on pohtia omaa aihetta ja sen rajausta, käytettyä aineistoa, lähestymistapaa, ja miten aineistoa analysoit. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, mistä asiasta haluat saada tietoa ja mikä on tutkimuskysymyksesi. Lähestymistavan ja menetelmien valinta kytkeytyy siihen.

Kirjoitusprosessi

Aikatauluttaminen - Kirjoitusprosessista - Työkaluja graduprosessin suunnitteluun ja seurantaan

Viimeistely ja muotoilu

Nimiösivu - Tiivistelmä - Sisällysluettelo - Johdanto ja päätäntö - Sivupohja - Viittausjärjestelmä ja lähdeluettelo

Vertaistuki

Oman graduryhmän perustaminen - Vinkkejä gradunsa kanssa painiskelleilta - Kaksi taikulaista gradutarinaa