14.12.2016

Kuvien käytöstä opinnäytetyössä

Kun opinnäytetyö julkaistaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistosssa (JYX) on syytä huomioida seuraava.

Tekijänoikeuslain (404/1961) 25 §:n 1 momentin mukaan julkistetusta taideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen.

Lainkohta oikeuttaa sisällyttämään tieteelliseen esitykseen esimerkiksi opinnäytetyöhön tekstiin liittyviä kuvia julkistetuista taideteoksista. Säännös ei sovellu teoksen kuvittamiseen, vaan kuvien tulee olla tarpeen asianomaisen tieteellisen esityksen ymmärtämiseksi.

Teoksen tekijä tulee mainita hyvän tavan mukaisesti  (Tekijänoikeuslaki 3 §)

Tekijänoikeus on ajallisesti rajoitettu. Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuoden päättymisestä (Tekijänoikeuslaki 43 §) suoja-ajan päättymisen jälkeen teos on pääsääntöisesti vapaasti hyödynnettävissä. Valokuva voi olla suojattu joko valokuvateoksena tai valokuvana. Oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin (Tekijänoikeuslaki 49 a §).