20.10.2017

Graduoppaita ja hyödyllisiä linkkejä

Kansainvälisiä standardeja - Kotimaisia oppaita ja ohjeistuksia - Graduoppaita

JY väitöskirjamallipohja, viitteiden hallinta ja grafiikka

Jyväskylän yliopiston julkaisusarjojen ohjeistukset soveltuvat mainiosti myös maisterintutkielmiin: https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu#section-2

Kansainvälisiä standardeja

Kotimaisia oppaita ja ohjeistuksia

Graduoppaita

 • Terhi Skaniakos: Mikä ihmeen monimuotogradu?
 • Ohjeita taidehistoriallisen tutkielman tekemiseen
 • Tutkimussuunnitelman teko (taidehistorian seminaari)
 • Karisto, Antti & Ullamaija Seppälä: Maukas gradu: valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille Tampere, Vastapaino, 2004
 • Hirsjärvi, Remes, Sajavaara: Tutki ja kirjoita Kirjayhtymä, 2004
 • Pihlaja, Juhani: Ajattele, tutki ja opi : ohjeita oppimiseen ja tutkielmantekoon Lahti : Soceda, 2004
 • Koutaniemi, Leo: Empiriaan ja kvantitatiiviseen tietoon perustuvan gradunteon opas Oulun yliopisto, korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunta, 2003
 • Ekholm, Kai: Tee gradu! : verkkoajan tutkielmantekijän opas Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2002
 • Viskari, Sinikka: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet : opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn Tampereen yliopisto, 2002
 • Kinnunen,M & Löytty,O (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen Tampere, Vastapaino, 2002
 • Koivula, Ulla-Maija: Mission: possible : opas opinnäytteen tekijälle / Ulla-Maija Koivula, Kristiina Suihko, Jari Tyrväinen Tampere : Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2002
 • Yli-Luoma, Pertti V. J.: Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen Sipoo : International Multimedia & Distance Learning, 2001
 • Sorvali, Irma: Iloinen graduntekijä : opas opiskelijoille ja ohjaajille / Irma Sorvali, Paula Huhtala Oulu : Oulun yliopisto, 2000
 • Hakala, Juha: Graduopas: melkein maisterin niksikirja Helsinki, Gaudeamus, 1999
 • Merja Kinnunen ja Olli Löytty (toim.): Iso gee: gradua ei jätetä! Tampere, Vastapaino, 1999
 • Hakala, Juha: Opinnäyte luovasti: kehittämis- ja tutkimustyön opas Helsinki, Gaudeamus, 1998
 • Sederholm, Helena: Vihreitä, virheitä : ohjeita opinnäytteiden tekijöille Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, taidekasvatuksen laitos : Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö [jakaja], 1999
 • Järventausta, Hanna: Tutkimalla oppii : tutkimuksenteko-opas / Hanna Järventausta, Markku Moisala, Sari Toivakka ; Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1999
 • Salovaara, Hannu: Tutkielman teko-ohjeita / Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki : Helsingin yliopisto, 1999
 • Hakala, Juha: Opinnäyte luovasti : kehittämis- ja tutkimustyön opas Helsinki, Gaudeamus, 1998
 • Ekholm, Kai: Tee gradu! Graduntekijän selviytymisopas Teknolit Oy, 1997
 • Hurtta, Heikki: Tutkielmantekijän opas / Heikki Hurtta, Tapio Peltola Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1997
 • Hakala, Juha: Opinnäyte ja sen ohjaaminen: johdatus tutkimusprosessin hallintaan Helsinki, Gaudeamus, 1996
 • Ylijoki, Oili-Helena: Gradu lähikuvassa Tampereen yliopisto, Tampere, 1995
 • Jyrkiäinen, Jyrki: Opasta, kärsi ja unhoita : avuksi tutkielman laatijoille / Jyrki Jyrkiäinen, Heikki Luostarinen, Hannu Nieminen Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1992
 • Fogelberg, Paul: Tuumasta toimeen : tutkielman tekijän opas / Paul Fogelberg, Marja Herranen, Kaisa Sinikara ; Yliopistopaino, 1989
 • Eco, Umberto: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään Ylioppilaspalvelu, Tampere, Vastapaino, 1989