30.08.2017

Har­joit­te­lu­ra­port­ti

Harjoitteluraportin kokoamista helpottaa, jos pidät kirjaa työtehtävistäsi ja havainnoistasi koko harjoittelun ajan. Raportti kannattaa kirjoittaa melko lyhyen ajan kuluttua harjoittelun päättymisestä, kun asiat ja kokemukset ovat vielä tuoreina mielessä. Voit myös liittää raporttiin työnäytteitä tai työtehtäviisi liittyvää materiaalia.

Voit pohtia raportissasi esim. seuraavia asioita:

Odo­tuk­set


 • miten omat odotuksesi harjoittelun suhteen toteutuivat?
 • muuttuivatko työtehtäväsi harjoittelun aikana?

Mitä opit?


 • miten opintosi olivat valmistaneet sinua kyseiseen tehtävään?
 • mistä opituista asioista oli hyötyä, mistä ei?
 • mitä havaintoja teit omasta osaamisestasi ja itsestäsi?
 • entä työtehtävistä ja niiden osa-alueista?
 •  mitä opit työyhteisössä toimimisesta ja organisaatiosta?

Mitä ha­luai­sit vie­lä op­pia?


 • tilannekatsaus: mitä osaat nyt, mitä toivottavasti tulevaisuudessa
 • aiotko suunnata opintojasi jotenkin harjoittelukokemuksen pohjalta?

Tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat


 • muuttiko harjoittelu suunnitelmiasi?
 • entä näkemyksiäsi tulevista työtehtävistä ja ammatista?
 • millaisena tulevaisuuden asiantuntijana näet itsesi?
 • mitkä ovat konkreettiset uravaihtoehtosi?

Har­joit­te­lu­pai­kan ar­vioin­ti (jos ky­sees­sä op­piai­neen har­joit­te­lu­paik­ka)


 • arvioi harjoittelupaikan soveltumista oman alasi opiskelijalle
 • olisiko työtehtäviä suunnattava toisin?
 • mitä pitäisi ottaa huomioon tulevien harjoittelijoiden kohdalla?