21.11.2017

Itsenäisen työskentelyn portaali

Opiskelu onnistuu paitsi kontaktiopetuksen myös itsenäisen työskentelyn keinoin. On suositeltavaa osallistua opetukseen kun sitä on tarjolla, mutta joissain tilanteissa opintojen eteneminen tai esteettömyyssyyt puoltavat itsenäistä työskentelyä. Alle on kerätty tiedot laitoksessa mahdollisista itsenäisesti suoritettavista opintojaksoista oppiaineittain ja suoritustavoittain.

Kirjatentit

eTentit

Muu itsenäinen työskentely (oppiaineittain)