Aineistoja tutkimusta varten

Lähteitä, materiaaleja, tietokantoja jne. Aineistojen käytössä noudatettava yleisiä tutkimuseettisiä sääntöjä ja suosituksia.
Museoviraston kirkkoinventoinnit

Museoviraston topografisen arkiston kirkkoinventoinnit. Paikkakuntakohtainen hakemisto, joka sisältää inventointivuodet ja sivumäärät. Orignaaliaineisto museovirastossa, mikrofilmit Mikkelin maakunta-arkistossa ja Jyväskylän maakunta-arkistossa.