Museoviraston kirkkoinventoinnit

Museoviraston topografisen arkiston kirkkoinventoinnit. Paikkakuntakohtainen hakemisto, joka sisältää inventointivuodet ja sivumäärät. Orignaaliaineisto museovirastossa, mikrofilmit Mikkelin maakunta-arkistossa ja Jyväskylän maakunta-arkistossa.