23.02.2017

Taidegrafiikan merkintöjä

Taidegrafiikan merkintöjä

Taidegrafiikan merkintöjä

 

Vedossarjanumero

Kotimaisessa taidegrafiikassa ennen vuotta 1950 merkintätavat vaihtelevia. 1950-1973 sarjasta voitiin ottaa vain 99 vedosta. 1973 lähtien sarjan koko määriteltävä vedostustyötä aloitettaessa. Merkintätapoja:  4/100.

 

T.p.l'a (tiree par l'artiste)

Taiteilijan itsensä vedostama työ. Ammattipainajan vedostamassa teoksessa merkintää ei käytetä.

 

T.V. (työvedos) / E.É. (epreuve d’état)

Työvedos. Työn aikana otetut vedokset, joiden avulla määritellään milloin painolaatta on valmis mm. värin ja  syvytyksen osalta. Merkitätapoja: T.V. I, T.V. II jne.

 

K.V. (koevedos) / E.E. (epreuve d’essai)

Koevedos. Valmiilta painolaatalta otettu vedos, jolla kokeillaan prässin puristusvoimakkuutta, värin laatua yms. Merkintätapoja: K.V. I, K.V. II jne.

 

Tait.vedos (taiteilijan vedos),  E.A, (epreuve d'artiste) / A.P, (artist's proof)

Taiteilijan omaan käyttöön otetut sarjan ulkopuoliset vedokset; esim. 5-10 kappaletta. Merkintätapoja: E.A 1/10.

 

Bon a tirer (vedostajan vedos)

Jos käytetään ammattivedostajaa, annetaan vedostajalle mallivedos, jonka mukaan vedostetaan identtinen sarja. Vedostajan vedosta ei numeroida.

 

H.C.(hors commerce) / Presentation Proof (myynnin ulkopuolella )

Varsinaisen vedossarjan ulkopuoliset ei-myytävät keräilykappaleet.

 

Cancellation Proof (mitätöintivedos)

Sarjan vedostamisen jälkeen laatan yli voidaan vetää ”henkselit” ja vedostaa tämä tuhottu laatta. Tällä varmistetaan, ettei laatasta voida ottaa enää laittomia jälkivedoksia.

 

E.v. (édition varièe, edition variable)

Muunneltu sarja, jossa uniikkivedossarjan teokset poikkeavat toisistaan. Merkintätapoja: E.v. 5/10.

 

Monotypia

Grafiikkaa, jossa painolaatasta otetaan vain yksi vedos.