Kirjallisuuden syventävien opintojen kirjalistat, ops 2015-2017