23.02.2017

Oppimistehtävät

Klassikot & mestarit -verkkokurssin tehtävät:Vastaa alla olevista kolmesta tehtävästä kahteen tehtävään.

Voit tehdä tehtävät oman aikataulusi mukaan. Palauta vastauksesi opettajalle sähköpostilla word-liitetiedostona tai postitse paperille tulostettuna. Liitä vastaukseesi yhteystietosi, saat tehtävistä opettajalta henkilökohtaisen palautteen sähköpostilla. Tehtävien suositeltava pituus on noin 4-8 sivua/tehtävä. Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Ota yhteyttä opettajaan, jos sinulle tulee kysyttävää tehtävistä tai Klassikot ja mestarit -opintojaksosta.

1. Pohdi Klassikot ja mestarit -verkkoaineiston perusteella, mitkä tekijät vaikuttavat teoksen saamaan klassikon asemaan. Esittele lisäksi yksi nykykulttuurin teos tai taiteilija, josta voisi mielestäsi muodostua tulevaisuuden klassikko tai mestari. Perustele vastauksesi.

2. Työpaikallesi/oppilaitokseesi/perheeseesi tulee Euroopan ulkopuolisesta maasta vieras, joka on ensimmäistä kertaa Suomessa. Tehtäväsi on kertoa vieraalle eurooppalaisesta ja suomalaisesta kulttuurista. Mitä asioita otat esille eurooppalaisesta kulttuurista ja taiteesta? Entä mitä kotikuntasi nähtävyyksiä tai historiallisia tapahtumia esittelisit hänelle?

3. Omakohtaiseen taidekokemukseen ja tiedonhakuun liittyvä tehtävä.
- hanki yksi itseäsi kiinnostava kulttuurikokemus: käy teatterissa, elokuvissa, museossa, galleriassa tai lue itseäsi kiinnostava kirja. Etsi valitsemaasi teokseen ja sen tekijään/tekijöihin liittyvää lisätietoa 4-8 eri lähteestä, esim. kirjoista, lehdistä, Internetistä, näyttelyjulkaisuista ja
- analysoi löytämääsi materiaalia ja kerro mitä uusia näkökulmia tai ajatuksia se toi aikaisempaan kokemukseesi. Tarkoitus ei ole, että käyt läpi kaiken mahdollisen materiaalin, vaan olennaista on oppia hakemaan tietoa eri lähteistä, tutustua muutamaan eri lähteeseen ja arvioida tarkastelemaasi materiaalia kriittisesti. Mainitse vastauksesi lopussa käyttämäsi lähteet.