23.02.2017

Pelilukupiirin ohjeet opintojaksolle NKTA101 Pelien tuntemus

Tentaattori: Raine Koskimaa (raine.koskimaa@jyu.fi)

Pelilukupiiri on suositeltava vaihtoehto esseelle. Suoritukset muodostuvat itsenäisestä työskentelystä, pienryhmäkeskusteluista ja keskustelujen kirjallisesta raportoinnista. Ryhmän sopiva koko on 3–6 henkilöä. Pelilukupiirin perustamisesta ja sen osallistujista ilmoitetaan vastaavalle opettajalle sähköpostilla.

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla ryhmäläiset sopivat etenemisaikataulusta, jota noudattaen käsitellään luetellut pelit (ks. jäljempänä). Ryhmä valitsee käsittelemänsä pelit itse ja palauttaa opintojakson vastuuhenkilölle suunnitelman suorituksesta. Suunnitelma sisältää listan peleistä, joita ryhmä aikoo käsitellä. Pelejä tulee valita monipuolisesti useasta eri kategoriasta. Poikkeuksena ensimmäinen kategoria, johon tutustuminen on kaikille pakollista: tästä kategoriasta pidetään yksi kokoontuminen ja kirjoitetaan yksi raportti. Osa luettavista teksteistä on kaikille pakollisia, mutta ryhmä voi valita suoritusta tukemaan myös muita tekstejä.

Jokainen piiriläinen perehtyy 2–4 peliin (yhteensä 12 peliä; ensimmäisen kategorian raportti korvaa yhden näistä) ja laatii niistä esittelyn ja analyysin. Hän esittelee pelin ja analyyttiset havaintonsa tapaamisessa. Lisäksi hän valmistelee kysymyksiä tai aiheita, joista tapaamisessa keskustellaan yhteisesti. Pelejä valitessa kannattaa huomioida, että niihin tutustumiseen vaadittava aika voi vaihdella paljonkin. Valinnassa tulee suosia itselleen ennestään tuntemattomia pelejä.

Kullakin kokoontumiskerralla keskustellaan 1–2 pelistä. Kaikkien piiriläisten on osallistuttava kaikkiin istuntoihin ja kannettava muutenkin vastuunsa ryhmän toiminnasta. Pakottavista syistä johtunut poissaolo on korvattava kirjallisella tai suullisella panoksella ryhmälle. Pelilukupiirin toimiva itseorganisoituminen ja vastuunkanto ovat olennainen osa kurssisuoritusta.

Yksi ryhmäläisistä (ei esittäjä) toimii jokaisella tapaamiskerralla sihteerinä, joka tekee muistiinpanoja keskustelun kulusta. Jokainen ryhmäläinen toimii vuorollaan sihteerinä. Jokaisesta kokoontumisesta kirjoitetaan 500–1000 sanaa pitkä raportti, joka kokoaa keskustelun annin. Kunkin tapaamiskerran sihteeri laatii raporttiluonnoksen, jonka pohjana on pelin esittely ja jossa on mukana käyty keskustelu. Muut ryhmäläiset tarvittaessa täydentävät raporttia. Hyvä alusta raportin kirjoittamiseen on esimerkiksi Google Docs. Raporttien laadinnassa voi hyödyntää myös esseenkirjoitusohjeita.

Raportissa tulee olla mukana seuraavat asiat:

 • Pelin lyhyt esittely (1–2 kappaletta): genre, aiheet ja teemat, visuaalinen ja auditiivinen tyyli, mahdollinen tarina ja keskeiset hahmot.
 • Raportissa on hyvä soveltaa analyysikäsitteitä Pelin lumolta, muista peliopinnoista ja oheiskirjallisuudesta.
 • Pelin sijoittaminen pelihistorialliseen kontekstiin: mitä ilmestymisajankohdalle tyypillisiä piirteitä pelissä on tai ei ole, ja minkälaisessa suhteessa se on aikakauden muihin peleihin. Lähteinä käytetään tässä ohjeessa mainittuja teoksia.
 • Pelin pohtiminen valitun teeman näkökulmasta (vaihtoehtoisia teemoja lueteltu jäljempänä).
 • Peleistä on hyvä ottaa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan ruutukaappauksia tulkinnan tueksi.

Raportit kootaan yhteen ja kansilehteen merkitään ryhmäläisten nimet. Kun kaikki pelit on käsitelty, raportti toimitetaan opettajalle.

Raportin voi syyslukukaudella palauttaa joko 15.10. tai 15.12. ja kevätlukukaudella joko 15.3. tai 15.5. Pelilukupiiri arvostellaan kollektiivisena suorituksena. Ryhmäläiset saavat halutessaan myös sanallista palautetta. Palautekeskusteluun varataan erikseen aika sähköpostitse.

Ohjaus

 • Ryhmä sopii ohjaustapaamisen ohjaajan kanssa saatuaan suunnitelmansa valmiiksi. Suunnitelma tulee lähettää ohjaajalle tarkastettavaksi ennen sitä.
 • Lisätapaamisia järjestetään ryhmien niin toivoessa.

Kirjallisuus

Pelien lisäksi lähteinä käytetään myös seuraavia teoksia ja tekstejä:

 • Montfort, Nick, ja Ian Bogost. 2009. Racing the Beam: The Atari 2600 Platform. Cambridge, MA, USA: MIT Press. 
  • luku 1
  • löytyy Ebrarysta, luettavissa kirjaston tietokannan kautta
 • Saarikoski, Petri, ja Jaakko Suominen. 2009. ”Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa: Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeen.” Teoksessa Pelitutkimuksen vuosikirja 2009, toimittanut Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, ja Olli Sotamaa. Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-02.pdf.
 • Wolf, Mark. 2012. “The Video Game Industry Crash of 1977”. Teoksessa Wolf, Mark J P, toim. Before the Crash: Early Video Game History. Detroit: Wayne State University Press.
  • löytyy Ebrarysta

Lähdekirjallisuus ei kata kaikkia pelihistorian teoksia, joten on suositeltavaa käyttää myös muita lähteitä. Erityisesti suositellaan teosta Donovan (2010).

Lisäksi lähteenä voi käyttää myös:

Lisäksi voi käyttää tietokantoja ja tietosanakirjoja, kuten:

Nämä eivät kuitenkaan kelpaa ainoiksi lähteiksi. Tarkista, mihin esim. Wikipedia viittaa artikkelissaan ja arvioi, ovatko lähteet luotettavia. Tarkista tarvittaessa keskustelusivu ja katso, mitä ongelmia artikkelissa on. Jos löydät virheen, jätä kommentti keskustelusivulle ja korjaa virhe.

Ohjeet esseetyöskentelyyn

Esseesuoritus noudattaa pelilukupiirin suoritustapoja sillä poikkeuksella, että esseesuorituksen tekijä tekee suunnitelman yksin, tutustuu peleihin omatoimisesti ja palauttaa raportin sijaan itsenäisen esseesuorituksen, joka sisältää kaikki raportissa mainitut asiat.

Pelit

Valitse pelilistauksesta pelejä käsiteltäväksi. Lista on ehdotus, voit myös poiketa siitä jos voit perustella, miksi jokin tietty peli olisi pelihistoriallisesti merkittävä. Henkilökohtainen mieltymys ei ole riittävä perustelu.

Suoritus koostuu Digitaalisten pelien esihistoria -kategorian ensimmäisistä peleistä (NIMRODista Zorkiin), jotka ovat kaikille pakolliset ja 11:sta muusta ryhmän valitsemista pelistä.

Pelilistauksessa on mukana pelejä, jotka ovat saatavilla ilmaiseksi ja/tai pelattavissa internetselaimella. Pelien yhteyteen on merkitty, jos ne ovat ilmaisia. Lista saatavuustietoineen päivitetään kerran lukuvuodessa. Alle on listattu esimerkkisuoritus, joka on toteutettu vain ilmaiseksi saatavilla olevilla peleillä.

Esimerkkisuoritus ilmaisilla peleillä

 1. Digitaalisten pelien esihistorian pakolliset pelit
 2. Pac-Man (1980, ilmainen Atari-versio: http://www.virtualatari.org)
 3. Pitfall! (1983, ilmainen Atari-versio: http://www.virtualatari.org)
 4. Tetris (1984), http://tetris.com/play-tetris/, arcade-versio (1988) https://archive.org/details/arcade_atetris
 5. Gauntlet (1985, ilmainen, https://archive.org/details/arcade_gauntlet)
 6. Beneath a Steel Sky (1994, ilmainen, http://www.gog.com/game/beneath_a_steel_sky)
 7. Atari Ice Hockey (1983, ilmainen, http://www.virtualatari.org)
 8. Angry Birds (ilmainen, Android/iOS)
 9. Nethack (1987, ilmainen, http://www.nethack.org/)
 10. League of Legends (2009, ilmainen, leagueoflegends.com/)
 11. Wolfenstein (1992, ilmainen, https://archive.org/details/Wolfenstein3d)
 12. Street Fighter (1987, ilmainen, https://archive.org/details/msdos_Street_Fighter_1988)

Digitaalisten pelien esihistoria 

Muita vaihtoehtoja 

Arcade-aikakausi

Tietokonepelien klassikoita

Tasohyppelyt

 • Pitfall! (1983, ilmainen Atari-versio: http://www.virtualatari.org)
 • Super Mario Bros. (1985)
 • Captain Comic (1988, ilmainen DOSBoxille: http://www.dosgamesarchive.com/download/captain-comic-episode-i-planet-of-death/)
 • Prince of Persia (1989, ilmainen Sega Genesiksen versio vuodelta 1993: https://archive.org/details/sg_Prince_of_Persia_1993_Broderbund_Domark_EU_en_beta)
 • Shovel Knight
 • Sonic the Hedgehog (1991)
 • Super Mario 64 (1996)
 • Tomb Raider (1996)
 • Commander Keen 4: Goodbye, Galaxy!
 • IWBTG (I Wanna Be the Guy) http://kayin.moe/iwbtg/

Seikkailupelit

 • King's Quest I (1983)
 • The Secret of Monkey Island (1990)
 • Myst (1993)
 • Beneath a Steel Sky (1994, ilmainen, http://www.gog.com/game/beneath_a_steel_sky)
 • Flight of the Amazon Queen (1995, ilmainen, http://www.gog.com/game/flight_of_the_amazon_queen)
 • Toonstruck (1996)
 • Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned (1999)
 • Prince of Persia: The Sands of Time -sarja, esim. The Two Thrones (2003 → 2010)
 • The Longest Journey (1999, 2000, 2014)
 • Ōkami (2006, 2012)

Urheilupelit

Mobiili- & sosiaalisen median pelit

 • Bejeweled (2001, ilmainen, mm. Android/iOS)
 • Zuma (2003, ilmainen, http://www.popcap.com/zuma)
 • FarmVille (2009, ilmainen Facebookissa)
 • Angry Birds (2009, ilmainen, mm. Android/iOS)
 • Hay Day (2012, ilmainen, mm. Android/iOS)
 • Clash of Clans (2012, ilmainen, mm. Android/iOS)

Tappelupelit

 • Street Fighter (1987, ilmainen, https://archive.org/details/msdos_Street_Fighter_1988)
 • Mortal Kombat (1992, ilmainen Sega Genesiksen versio: https://archive.org/details/sg_Mortal_Kombat_1992_Acclaim_Arena_Entertainment_Midway_Probe)
 • Tekken (1994)

Strategia

 • Civilization (1991)
 • Dune II (1992)
 • Command & Conquer (1995)
 • Starcraft (1998)

Simulaatio

 • SimCity (1989) tai SimCity 2000 (1994)
 • The Sims (2000)

Roolipelit

Länsimaiset

 • Nethack (1987, ilmainen, http://www.nethack.org/)
 • Elder Scrolls (1994->, erityisesti I tai II)
 • Fallout (1997->, erityisesti I tai II)
 • Baldur’s Gate (1998->)
 • Planescape: Torment (1999)
 • Fable (The Lost Chapters, 2005, tai Anniversary, 2013)

Japanilaiset

 • The Legend of Zelda (1986->)
 • Final Fantasy (1987->, erityisesti VI ja VII)
 • Earthbound (1994)
 • Pokemon (1996)

Avoimen maailman pelit

 • Grand Theft Auto (1997->, erityisesti I ja III)
 • Shenmue (1999)
 • Just Cause
 • Saint’s Row
 • Lego Marvel Superheroes

FPS-pelit

MMO(RPG)t

 • Ultima Online (1997)
 • EverQuest (1999)
 • World of Warcraft (2004, ilmaiseksi kokeiltavissa)

MOBAt

 • Defense of the Ancients (2003, ilmainen, mutta vaatii Warcraft III:n)
 • League of Legends (2009, ilmainen, leagueoflegends.com/)
 • Defense of the Ancients 2 (2013, ilmainen, http://store.steampowered.com/app/570/)

Ajopelit

 • Death Race (1976)
 • Out Run (1986)

Liikeohjattavat pelit

 • Dance Dance Revolution (1998)
 • Wii Sports (2006)
 • Kinect Sports (2010)
 • Guitar Hero (2005)
 • Rock Band (2007)

Lähteitä peleille

Internet Archives https://archive.org/details/classicpcgames

 • IA:n käyttöliittymä ei aina ole kovin helppo. Useimmissa emulaattoreissa valikon saa esiin painamalla tabulaattoria. Sieltä voi tarkistaa kyseisessä pelissä käytettävät kontrollit.

Good Old Games: http://www.gog.com/

Teemat

Keskusteluissa ja raportissa pelejä käsitellään tiettyjen teemojen näkökulmasta. Teemat valitaan alla olevalta listalta ja ryhmä voi keksiä niitä myös itse:

 • Pelin ihmiskuva (ml. sukupuoli)
 • Ihmissuhteet
 • Pelin kuvaama yhteiskuntarakenne
 • Pelin todellisuuskäsitys
 • Väkivalta ja kuolema
 • Pelin sijoittuminen osaksi pelihistoriaa, erityisesti osana jotain sarjaa
 • Pelissä käytetyt fyysiset ohjaimet
 • Erilaiset julkaisualustat
 • Käyttöliittymä ja käytettävyys
 • Vaikeusaste ja eteneminen
 • Tallentaminen ja pelikerran pituus

Jokaisen pelin käsittelyn aluksi pelin esittelijä valitsee kaksi kiinnostavimmalta vaikuttavaa teemaa, jotka on hyvä tuoda esille myös raportissa. Teemojen valintaa auttaa silmäilevä ja kursorinen tutustuminen valittuihin peleihin. Pelilukupiirissä on hyvä hyödyntää pakollisen taustakirjallisuuden ohella myös muuta esimerkiksi aikakauteen, genreen tai alustaan liittyvää lähdemateriaalia. Jokaista pelattua peliä käsitellään ainakin toisen teeman näkökulmasta. Raportin tulee siis olla jossain määrin yhtenäinen analyyttinen kokonaisuus, ei vain erillisten pelikuvausten kokoelma.

Toivottavaa on vertaileva ja kriittinen ote. Raportin loppuun kirjoitetaan pohdinta, jossa kootaan teemoja koskevat tulkinnat ja vertaillaan, minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä pelien väliltä löytyy. Hyödyntäkää rohkeasti myös muilta kursseilta keräämiänne pohjatietoja niin käymissänne keskusteluissa kuin loppuraportissakin.