21.11.2017

Muu itsenäinen työskentely (täydentyy pian)

Kirjallisuus:
Museologia:

MSLP010 Johdanto museologiaan

MSLP024 Kokoelmatyö

MSLP030 Museo ja yleisö

MSLP040 I Työssäoppiminen (huomioi rajoitukset soveltuvuudessa kesäopinnoiksi)

Musiikkikasvatus:

MKAS1021 Musiikkikasvatuksen historia ja nykyisyys

MKAS032 Musiikkikasvatuksen filosofia

MKAS033 Musiikkisosiologia

Musiikkitiede:

MUSA063 Musiikkipsykologia I

MUSA065 Yhteisöllisyys musiikissa I

MUSS057 Musiikillinen luovuus

Taidehistoria ja taidekasvatus:

TAIP240 Taideinstituutiot ja kulttuuriperintö 5 op

TAIA243 Lastenkulttuuri 5 op

MUTA1101 Soveltava taide 5 op