30.08.2017

Opintojen ohjauksen työnjako

HOPS-ohjaajat (linkki)

 • HOPSin sisällöllinen ohjaus (mm. tutkinnon rakentuminen, kurssivalinnat ja kurssien ajoittaminen)
 • HOPSiin liittyvä yksilö- ja ryhmäohjaus

Portfoliotyöskentelyt ohjaajat

 • Portfoliotyöskentelyä tukeva ryhmäohjaus

Opettaja

 • kursseihin liittyvä ohjaus

Koulutussuunnittelijat (ent. amanuenssit)

 • eHOPS-työkalun käytön opastus
 • opintorekisteriin liittyvä neuvonta
 • opintokokonaisuuksien kokoaminen
 • tutkinnon valmistumiseen liittyvä neuvonta
 • työharjoitteluun liittyvä neuvonta
 • aiempien opintojen korvaavuudet ja aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen (AHOT) 
 • ulkomailla suoritettujen opintojen korvaavuudet
 • valinnaisia opintoja tekevien muiden oppiaineiden opiskelijoiden opintoneuvonta
 • siirto-opiskelijoiden yleinen opintoneuvonta
 • erillisen opinto-oikeuden perusteella opiskelevien ohjaus 
 • yleinen opintoneuvonta

Hyvikset (linkki)

Opiskeljatutorit (linkki)