25.07.2016

Tiedotus ja yhteydenpito

Laitoksen verkkosivut ovat ensisijainen tiedonlähde opiskeluun liittyvissä asioissa. Mikäli tietoa ei löydy verkkosivuilta, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä henkilökuntaan vastaanottoaikoina, opetuksen yhteydessä tai sähköpostitse.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostilistoilla.

  • Yleisistä opintoasioista tiedotetaan musa-listalla
  • Yksittäisiä kursseja koskevissa asioissa virallisina tiedotuskanavina ovat Korpin ja Optiman sähköpostilistat. Kunkin kurssin tiedotuskäytännöistä ja esimerkiksi eri oppimisalustojen (wiki, Optima) hyödyntämisestä sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Opiskeluun liittyvistä asioista sovitaan ensisijaisesti opetuksen yhteydessä tai opettajan vastaanottoaikana.

Sähköpostilla asioidessasi ilmoita seuraavat asiat selkeästi:

  • otsikko, joka kertoo asian ytimen lyhyesti
  • oma nimi ja oppiaine
  • kurssi/asia
  • itse asia riittävän yksityiskohtaisesti

Opettaja on tavoitettavissa sovittuina vastaanottoaikoina ja sähköpostilla, johon vastataan kohtuullisessa ajassa (2 viikkoa). Virallisten vastaanottoaikojen ulkopuolella tapahtuvasta ohjauksesta on sovittava etukäteen. Opettaja tiedottaa mahdollisista poissaoloistaan, jotka vaikuttavat kurssisuoritusten kirjaamiseen tai opinnäytteiden tarkastamiseen.

Mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan jo kurssin aikana.