03.08.2016

Luentopäiväkirja

  • Luentopäiväkirja on teksti, joka sisältää yhteenvedon luentosarjan keskeisestä sisällöstä. Kyse ei ole luentomuistiinpanojen puhtaaksikirjoituksesta.
  • Päiväkirjassa kirjoittaja pohtii luennoilla kuultuja kokonaisuuksia, esittää runsaasti omia perusteltuja mielipiteitä ja kommentoi luennoitsijan ajattelua suhteessa omaan tapaan ajatella ja tekee havaintoja luennon aiheeseen kuuluvista ilmiöistä.
  • Laajuudeltaan luentopäiväkirja vastaa esseetä.