26.10.2018

eTentti

Laitoksen opinnoista eTenttinä voi suorittaa ilman erillistä sopimista mm. seuraavia opintoja:

  • Johdatus musiikintutkimukseen -kurssin kirjatenttejä
  • TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet
  • TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria
  • TAIA1102 Esteettinen havaitseminen
  • TAIA1103 Taide ja opetus
  • TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä
  • TAHA123 Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö
  • KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus
  • KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus
  • KIRA5004 Väkivalta ja kulttuuri

Lisäksi eTenttinä on mahdollista suorittaa tentaattorin/vastuuhenkilön kanssa sopien suurin osa jaksoista, joissa tenttiminen on mahdollinen suoritustapa. Tällaisia jaksoja ovat esimerkiksi eri oppiaineiden maturiteetit.

Lisätietoa eTentistä