02.08.2016

eTentti

Laitoksen opinnoista eTenttinä voi suorittaa seuraavia opintoja:

  • musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen maturiteetteja
  • Johdatus musiikintutkimukseen -kurssin kirjatenttejä

Lisätietoa eTentistä