12.09.2017

Instrumenttiopinnot (MKA)

Läsnäolo

Instrumenttiopetuksen luonteesta johtuen edellytetään 100 %:n läsnäoloa. Se koskee yksilöopetusta (piano ja laulu), pienryhmäopetusta (vapaa säestys, kitara, yhtyeet) ja kuoro- ja orkesteriopintoja.

Perustellusta poissaolosta (syyt: ks. opiskelun yleiset pelisäännöt) tulee ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä ao. opettajalle sähköpostitse tai puhelimitse (lähettäjän nimellä varustettu tekstiviesti). Yhdenkin opiskelijan poissaolo vaikuttaa ko. ryhmäopetuksen sisältöön merkittävästi, joten ennakkoilmoitus on välttämätön.

Poissaolot voivat vaikuttaa alentavasti kurssin arvosanaan. Yksilöopetuksessa perusteeton poissaolo ilman asianmukaista keskeyttämisilmoitusta tarkoittaa koko lukuvuoden opinto-oikeuden menettämistä opintojakson osalta. Osallistuminen opetukseen uudelleen aikaisintaan seuraavana lukuvuonna edellyttää keskustelua opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Kurssimateriaali

Opiskelijan tulee valmistautua jokaiselle opetuskerralle annettujen ohjeiden mukaan ja huolehtia, että hänellä on tarvittava oppimateriaali.

Instrumenttiopintojen suorituksista

Osasuoritukset ovat voimassa yhden lukuvuoden ajan, ellei opettajan kanssa toisin sovita.