03.08.2016

JYX-julkaisuarkisto

Kandidaatin- ja maisterintutkielmat arkistoidaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistoon (JYX).

Tutkielmat voi tallentaa JYXiin siinä vaiheessa, kun työ on käsitelty seminaarissa ja työhön on tehty kielikeskuksen edellyttämät korjaukset (jos kanditutkielmalla suoritetaan tutkimusviestinnän kurssi) eli toisin sanoen siinä vaiheessa, kun työ on lopullisessa muodossaan.

JYXissä on mahdollisuus julkaista opinnäytetyö myös siten, että ainoastaan abstraktitiedot ovat julkisessa arkistossa ja itse tutkielma suljetussa arkistossa. Pääsääntöisesti on kuitenkin suositeltavaa, että tutkielmat tallennetaan julkiseen arkistoon. Julkisissa oppilaitoksissa tehdyt opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla viranomaisasiakirjoja eli julkisia asiakirjoja. Lisäksi on syytä huomata, että työn arvosana ei tule näkyviin JYXiin. Opinnäytetöitä kysellään luettavaksi melko paljon ja salaaminen aiheuttaa turhia kyselyjä sekä laitokselle että työn tekijälle. Lisäksi on syytä huomata, että myös suljettuun arkistoon tallennetut tutkielmat ovat luettavissa vapaakappalelain nojalla. Lukumahdollisuus on järjestetty yliopiston kirjastossa sijaitsevaan erilliseen huoneeseen.