03.08.2016

Kirjatentti

  • Kirjatentit suoritetaan humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
  • Kirjatenttivastaus on tenttitilaisuudessa laadittu suppeahko teksti, joka välittää suuren määrän tietoa ja vähän tulkintaa sisältäviä faktoja.
  • Kirjatentteihin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä viimeistään n. viikko ennen tenttiä perjantaina klo 12.00 (ellei toisin ilmoiteta). Kesätentteihin ilmoittaudutaan yleensä toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.15.
  • Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään mahdolliset lisätiedot tentin osalta. Tentittävä kirjallisuus merkitään vain vaihtoehtoisten teosten osalta, opintojakson pakollisia tenttikirjoja ei ole tarpeen merkitä.
  • Mikäli tentit eri oppiaineiden tenttejä samalla kerralla, merkitse kaikki tentittävät oppiaineet kohtaan "lisätietoja".
  • Yksityiskohtainen ohjeistus tenttiin ilmoittautumisesta: https://www.jyu.fi/itp/korppi-ohjeet/how-to/tentit
  • Tenttiin ilmoittautuminen tulee perua mahdollisimman nopeasti esteen sattuessa.