19.10.2017

Kurssit ja niihin liittyvät tentit

Kursseille ilmoittautuminen

Laitoksella järjestettävään kontaktiopetukseen ilmoittaudutaan Korpissa.

Kurssitehtävät

Kursseihin liittyy itsenäistä työskentelyä: harjoitustehtäviä, oppimispäiväkirjoja, esseitä ja/tai tenttejä. Kirjallisten töiden lähdemateriaalin käytössä noudatetaan Jyväskylän yliopiston antamia eettisiä ohjeita. Kurssin luentotentissä testataan kurssilla tai luentosarjalla opittua tietoa. Luentotentit perustuvat kurssilla jaettuun/ilmoitettuun materiaaliin ja muistiinpanoihin. Tentin ajankohta ilmoitetaan kurssin yhdeydessä eikä siihen yleensä tarvitse erikseen ilmoittautua.