03.11.2011

Kurssimateriaalit

Kurssimateriaalit jaetaan verkkoalustan kautta (esim. Optima) tai kurssien kokoontumisten yhteydessä. Opettajan velvollisuus on huolehtia, että oppimateriaali on toimitettu verkkoalustalle riittävän ajoissa. Opiskelija huolehtii itse materiaalien saamisesta. Opettajalla ei ole velvollisuutta toimittaa kurssimateriaaleja poissaolleille opiskelijoille jälkikäteen. Opiskelijan tulee valmistautua kurssin seuraavalle kokoontumiskerralle perehtymällä materiaaleihin/tehtäviin opettajan antamien ohjeiden mukaan ja huolehtia, että hänellä on tarvittava oppimateriaali mukanaan.