21.09.2017

Kypsyysnäyte (maturiteetti)

Kypsyysnäytteen suorittamisesta on säädetty tutkintoasetuksessa. Opiskelijan on suoritettava tutkielmansa alaltaKypsyysnäyte (maturiteetti) kypsyysnäyte, jonka tulee (äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisillä) osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kuuluu humanististen tieteiden kandidaatin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Pääainepohjaisissa koulutuksissa kypsyysnäytteen laajuus on 1 op, tutkinto-ohjelmapohjaisissa koulutuksissa 0 op.

Kypsyysnäytteet kirjoitetaan yleensä kandidaaattiseminaarin yhteydessä järjestettävällä viestintäosaamisen kurssilla. Kypsyysnäyte on mahdollista tehdä myös tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai eTenttinä.

Pääsääntöisesti kypsyysnäytteen tentaattori on kandidaattiseminaarin vetäjä (katso vastuuhenkilöt). Kandidaatintutkielma on toimitettava tentaattorille vähintään viikkoa ennen tenttitilaisuutta.