22.08.2014

Opinnäytteiden luovutus ja maisterintutkielmaprosessi

Kandidaatintutkielma

Hyväksytyn ja korjatun kandidaatintutkielman opiskelija julkaisee verkkojulkaisuna ja työ on luettavissa JYXissä (Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa). Kandidaatintutkielma tulee olla pdf-muodossa.  Julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys amanuenssi Hannele Saareen.

 

Maisterintutkielma

Maisterintutkielman tarkastusprosessi - tarkempi kuvaus ja aikataulu

Ohjaajan antaman tarkastusluvan saatuaan opiskelija lähettää työnsä sähköpostin liitteenä oppiaineen pääedustajalle. Oppiaineen pääedustaja lähettää tarkastettavan työn nimeämilleen tarkastajille. Tarkastajien antaman luvan saatuaan opiskelija julkaisee gradunsa verkkojulkaisuna.  Opinnäytteet ovat luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa (JYX).

Opiskelija voi teettää kansitetutn kappaleen tai kappaleet itselleen; laitokselle toimitetaan vain sähköinen versio.

 

Humanistisen tiedekunnan ohje gradun luovutuksesta