07.11.2016

Plagiaatintunnistus (Urkund)

Plagiointi

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusten, tekstin, tutkimustulosten tai kuvallisen aineiston käyttämistä siten, että esittää ne ominaan. Kyseessä on toisen henkilön työn kopiointi niin, että se näyttää omalta työltä. Menettely on laitonta ja vastoin kaikkea ammattietiikkaa sekä kaikkia hyvän akateemisen ja tieteellisen käytännön periaatteita.

Akateemisessa maailmassa kaikki hyödyntävät myös toisten ajatuksia. Se on olennainen osa tutkimusta. Kun luet kirjallisuutta tai internetjulkaisuja, tapaat sellaisia ajatuksia, joita haluat tuoda esille ja keskusteluun omien tekstiesi kautta. Voit tehdä tämän 1) käyttämällä suoraa lainausta, 2) referoimalla eli kertomalla saman asian omin sanoin tai 3) laatimalla tiivistelmän. Tärkeintä on, että käytätpä mitä tahansa näistä lainaamistavoista, ilmoitat aina lähteen. Lukijalle on aina tehtävä selväksi, mitkä ajatukset ovat omiasi ja itse kirjoittamiasi ja mitkä ovat peräisin jostakin toisesta tekstistä.

Jos ajan puute tai ongelmat aiheen käsittelyssä tuottavat sinulle vaikeuksia, älä syyllisty vilppiin vaan ota yhteyttä opettajaan.

Seminaarivaiheessa ja pro gradu -tutkielmissa plagiointia ei hyväksytä millään perusteilla. Yliopisto on sitoutunut käsittelemään vakavia plagiointitapauksia tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti. Tarkempia tietoja on alla olevassa osoitteessa.

Urkund -plagiaatintunnistusjärjestelmä

Jyväskylän yliopistossa opinnäytteet tarkastetaan Urkund -plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kandidaatintutkielmat palautetaan seminaarin ohjaajalle joko ohjaajan Urkund-osoitteeseen tai kurssin yhteyteen avattuun koppa-tilaan kopan tehtävänpalautustoimintoa käyttäen. Seminaarien koppa-tilat löytyvät korpista ”kurssin kotisivu” -linkistä tai suoraan kopan "omista kursseista".

Kopan tehtävänpalautustoiminnon ohjeistus: https://koppa.jyu.fi/info/koppa-uudistus-tehtavanpalautus-2014