22.10.2013

Projektiopinnot

Tällä sivulla tietoa projektiopintojen suorittamisesta.

Mitä projekti on?
Projektiopintojen suorittaminen
Projektiopintoihin hakeutuminen
Mistä projekti juuri minulle?

Projektiopintojen raportointiohjeet

 

1. Mitä projekti on?

Luovaa tekemistä

 • Sana projekti perustuu latinan kielen sanaan proicere, joka kirjaimellisesti tarkoittaa heittämistä eteenpäin. Niinpä projektit ovat lähtökohtaisesti luovaa sekä tavoitteellista eteenpäin katsomista – jotain, joka sijoittuu ennen tekemistä.
 • Projekti määritellään kestoltaan rajalliseksi, ainutkertaiseksi ponnistukseksi jonkin päämäärän ja hyödyn saavuttamiseksi.
 • Projektit voivat olla:
  • Tutkimus-, kehitys- tai opetustoimintaa
  • Taiteellista toimintaa
  • Tuotannon tai toiminnan suunnittelun ja toteutuksen prosessi

Oppimista

 • Projektit tarjoavat jatkuvasti käytännöllisiä ongelmanratkaisutilanteita
 • Myös epäonnistuneet projektit voivat olla oppimisen kannalta hyödyllisiä!
 • Oppimisen kannalta keskeisiä piirteitä projekteissa ovat mm.
  • Elämänläheisyys, työelämäsidonnaisuus
  • Eheys (projektit ylittävät mm. oppialojen rajoja)
  • Omatoimisuus (sitoutuminen ja vastuun kantaminen)
  • Yhteistoiminnallisuus (toimiminen ryhmässä ja sidosryhmien kanssa)
  • Vertaisoppiminen (muilta oppiminen ja oman osaamisen tunnistaminen)

Hallintaa

 • Systemaattinen, formaali malli:
  • Tunnusomaista tarkat suunnitelmat, laskelmat ja dokumentoinnit koko projektin osalta
  • Lisäksi oletus siitä että prosessi voidaan kokonaisuutena optimoida
  • Edellytetään yleensä projektilta
 • Ad hoc –malli:
  • Projekti elää itseorganisoituen ja intuitiivisten päätösten varassa
  • Voi tukea luovaa prosessia, mutta voi myös ajaa projektin kaaokseen
 • Edellisten välimuoto: ns. refleksiiviset ja ketterät mallit:
  • Projektisuunnittelu ja hallinta elää ja joustaa projektin tilanteen mukana
  • Suunnittelua ja dokumentointia tehdään lyhyissä jaksoissa kerrallaan ajantasaisen tiedon pohjalta

 

2. Projektiopintojen suorittaminen

Projektiopintojen puitteissa opiskelija itsenäisesti suunnittelee, toteuttaa ja raportoi musiikin toimialaan liittyvän projektin. Projekti voi olla joko henkilökohtainen tai voi liittyä isompaan projektikokonaisuuteen tai työryhmän toimintaan.

Suoritus sisältää kolme osuutta, jotka raportoidaan projektin kuluessa projektiopinnoista vastaavalle opettajalle:

 • Projektin alkutilanteen kuvaus (idea, tarve/motivaatio, tavoite, resurssit, henkilöt ja sidosryhmät, aikataulu).
 • Prosessin kuvaus: kuvataan projektissa tehtyä työtä ja tuloksia (esim. päiväkirjanomaisena dokumentointina)
 • Projektin arviointi: koko prosessin onnistumiseen, henkilökohtaiseen kokemukseen ja prosessista oppimiseen liittyvää reflektointia

Raportti ei siis ole pelkästään projektin takaperoinen kertomus

 • Tärkeää tuoda esiin prosessi sekä eri vaiheiden epävarmuustekijät, niihin liittyvät päätökset ja tilanteista oppiminen.
 • Katso tarkemmat raportointiohjeet täältä.

 

3. Projektiopintoihin hakeutuminen


Projektiopintojen suorittamisesta on henkilökohtaisesti sovittava vastuuhenkilön kanssa ennen projektin alkamista.

Laitoksen projektiopintojen vastuuhenkilöt: Kai Tuuri (kai.tuuri(at)jyu.fi) ja Mikko Myllykoski (mikko.myllykoski(at)jyu.fi).

 

4. Mistä projekti juuri minulle?


Aiheiksi käyvät esimerkiksi tapahtumien tai konserttien järjestäminen, oppimateriaalin tuotanto, äänite- peli- tai muu mediatuotanto. Projekti voi liittyä myös työharjoitteluun. Itselleen sopivan projektin voi löytää mm. alla mainittujen reittien kautta.

 • Seuraa laitoksen sähköpostilistaa. Ajankohtaisista projektimahdollisuuksista, jotka ovat laitoksen joko kokonaan tai osittain koordinoimia, tiedotetaan musa-sähköpostilistalla. Projektimahdollisuuksista voi myös tiedustella kurssin vastuuhenkilöltä.
 • Perusta oma projekti
  • Ryhmä tai yksittäinen opiskelija voi myös muodostaa oman projektin, jonka voi toteuttaa joko yhteistyöprojektina (suuntautuen yliopiston ulkopuolelle) tai omavaraisena projektina (omiin tai laitoksen tarpeisiin). Molemmissa tapauksissa projekti-idean tiimoilta on jo alkuvaiheessa oltava yhteydessä projektiopintojen vastuuhenkilöön.
  • Yhteistyöprojekteissa idea ’myydään’ jollekin ulkopuoliselle taholle, jonka kanssa projekti toteutetaan yhdessä. Projektit voivat suuntautua esimerkiksi yhdistyksiin, yrityksiin, kouluihin, päiväkoteihin, hoiva-alalle, vanhusten virkistystoimintaan jne.  Yhteistyö tulee yleensä vahvistaa tarvittavin sopimuksin.