19.10.2017

Suullinen tentti

Suullinen tentti voidaan järjestää, mikäli sellainen on esteettömyyden arvioinnissa sovittu osaksi opiskelijan opintoihin liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä. Lisätietoja esteettömästä opiskelusta: Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa. Rehtorin päätös 24.6.2014.