04.08.2016

Tutkinnon anominen

Kun kaikki vaadittavat opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on rekisteröity, anotaan tutkintoa Korpissa.

Ennen kesää valmistuvien tulee varmistaa, että opinnot (myös tutkielma) ovat rekisterissä ja kokonaisuudet koottuna hyvissä ajon toukokuussa. Tutkintoa kannattaa anoa kesäkuun alussa, mikäli haluaa todistuksen ennen juhannusta. Valmistumispäivämäärä on tutkintoanomuksen päivämäärä, mutta todistuksen saaminen kesällä viivästyy lomakauden vuoksi. Ota yhteyttä amanuenssiin tai kansliaan aikataulun selvittämiseksi.

Ennen vuoden loppua valmistuvien tulee varmistaa, että opinnot (myös tutkielma) ovat rekisterissä ja kokonaisuudet koottuna hyvissä ajoin marraskuussa. Tutkintoa kannattaa anoa joulukuun alussa, mikäli haluaa todistuksen saman vuoden puolella. Valmistumispäivämäärä on tutkintoanomuksen päivämäärä, mutta todistuksen saaminen vuoden lopussa viivästyy lomakauden vuoksi. Ota yhteyttä amanuenssiin tai kansliaan aikataulun selvittämiseksi.

Ohjeet tutkinnon anomista varten löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Tutkinnon anominen ja valmistuminen (LINKKI) -sivulta. Tutkintotodistuksen sekä muut opiskeluun ja opintoihin liittyvät todistukset saat tiedekunnasta.

Mikäli täytät paperisen lomakkeen, lähetä se humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansliaan osoitteella Humanistinen tiedekunta (A), PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, tai vie kansliaan (A-talon 2. krs).