Opetusohjelmat - mitä opetusta laitoksella järjestetään

campuskyltti.jpg

Opetusohjelma

Laitoksen opetusohjelmat

Opetusohjelma sisältää laitoksella järjestettävän kontaktiopetuksen kyseisenä lukuvuonna.  Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin opintojakso on mahdollista suorittaa. Opetusohjelmien perustana toimivat opetussuunnitelmat, jotka määrittävät mitä opintojaksoja perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten tulee suorittaa.

Opintojaksoihin ilmoittaudutaan Korpissa. Järjestelmän etusivulta löydät linkin kattavaan opastukseen.

Pää- /sivuaineittain

Tutkinto-ohjelmittain

Itsenäisesti suoritettavia jaksoja

Tohtoriseminaarit

Kesäopetus

violettikukka3.JPG

keltainenkukka.jpg