Opetusohjelmat - mitä opetusta laitoksella järjestetään

campuskyltti.jpg

Opetusohjelma

Laitoksen opetusohjelmat

Opetusohjelma sisältää laitoksella järjestettävän kontaktiopetuksen kyseisenä lukuvuonna.  Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin opintojakso on mahdollista suorittaa. Opetusohjelmien perustana toimivat opetussuunnitelmat, jotka määrittävät mitä opintojaksoja perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten tulee suorittaa.

Opintojaksoihin ilmoittaudutaan Korpissa. Järjestelmän etusivulta löydät linkin kattavaan opastukseen.

Opetusohjelmat

Itsenäisesti suoritettavia jaksoja

Itsenäisestä suorituksesta sovitaan aina tentaattorin/vastuuhenkilön kanssa, ellei kurssin yhteydessä muuta ole mainittu.

Tohtoriseminaarit

Kesäopetus

violettikukka3.JPG

keltainenkukka.jpg