10.09.2018

Opetusohjelma

Laitoksen opetusohjelmat

Opetusohjelma sisältää laitoksella järjestettävän kontaktiopetuksen kyseisenä lukuvuonna.  Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin opintojakso on mahdollista suorittaa. Opetusohjelmien perustana toimivat opetussuunnitelmat, jotka määrittävät mitä opintojaksoja perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten tulee suorittaa.

Opintojaksoihin ilmoittaudutaan Korpissa. Järjestelmän etusivulta löydät linkin kattavaan opastukseen.

Opetusohjelmat

Itsenäisesti suoritettavia jaksoja

Itsenäisestä suorituksesta sovitaan aina tentaattorin/vastuuhenkilön kanssa, ellei kurssin yhteydessä muuta ole mainittu.

Tohtoriseminaarit

Kesäopetus